Samfundsfaglige aktiviteter:

Er der råd til skattelettelser?

Dette spørgsmål stillede Clement Kjersgaard til blandt andet finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), finansordfører Rene Christensen (DF), Morten Østergaard (R), Anders Samuelsen (LA), Pia Olsen Dyhr (SF) og Pernille Skipper (EL), i Debatten d. 21. april.

Med blandt publikum var 2.d, som i løbet af programmet blev klogere på partiernes holdninger til spørgsmålet.

2d-skat-apr16

Tag stilling!

foto3r

Hvilke muligheder har jeg for at deltage i demokratiet? Og kan jeg få indflydelse på Folketingets arbejde? Det var nogle af de spørgsmål 2.b og 2.d skulle tage stilling til, da de torsdag den 3. september deltog i Folketingets undervisningsforløb "Tag stilling".·Undervisningen indledtes med en refleksionsøvelse om demokrati, magt, indflydelse og valgret.·I Vandrehallen fik eleverne mulighed for at se grundloven og diskutere dens indhold og betydning.

Efter en visit i Folketingssalen sluttede undervisningen af i et udvalgslokale, hvor eleverne gennem et dilemmaspil fik indblik i politikernes daglige arbejde.

 

Hvordan øger vi valgdeltagelsen?

I forbindelse med skolens samarbejde med de videregående uddannelser var 3.d til forelæsning på statskundskab. Formålet med samarbejdet med instituttet for statskundskab er at bygge bro mellem gymnasiet og universitetet og på denne måde styrke overgangen mellem de to. Eleverne skal introduceres til universitetet og opleve hvordan problemstillinger fra samfundsfag behandles på universitetsniveau.

foto

Emnet for oplægget var ”Hvordan øger vi valgdeltagelsen? Eksperimenter ved kommunalvalget 2013”. Her fortalte ph.d studerende Jonas Hedegaard Hansen om problemerne med de unges lave valgdeltagelse i forhold til uligheden i repræsentation. I forbindelse med kommunalvalget 2013 har KU i samarbejde med en række organisationer udført eksperimenter der skulle øge de unges valgdeltagelse. Resultaterne af eksperimentet er endnu ikke offentliggjort, men eleverne fik et godt indblik i hvordan man iværksætter et sådant forskningsprojekt, hvilke midler man kan tage i brug, og hvilke metodiske overvejelser man skal gøre sig.

Til spørgetime med statsministeren

Tirsdag den 26. november 2013 besøgte 1a Christiansborg, hvor eleverne for alvor fik indblik i det politiske liv. Nicolai Villumsen fra Enhedslisten viste rundt og fortalte om demokratiets historie, alt imens journalister, kamerafolk og politikere var travlt optaget af de igangværende finanslovsforhandlinger. Højdepunktet på turen var et besøg i folketingssalen, hvor klassen fik lov til at overvære statsministerens spørgetime. Her var statsminister Helle Thorning skydeskive for spørgsmål om alt fra satspuljen til finanslov og de ældres ret til bad.

image1
image2 image3
image4 image5

 

Må man fyre folk fordi de er for tykke?

Må en virksomhed forbyde brug af tørklæder?

zahle_3b_foto

I lyset af den omfattende lærerlockout holdt Camilla Folkersen, kandidatstuderende ved det Juridiske Fakultet, oplæg for 3.b om den danske model. Med fokus på ansættelsesretten fik klassen indblik i nogle spændende sager på området, og efterfølgende blev der åbnet op for diskussion af fordele og ulemper ved den danske model.
 

1.d besøger Joachim B. Olsen

I Liberal Alliances gruppeværelse bød Joachim B. Olsen torsdag 1.d velkommen. Her fik eleverne mulighed for at stille folketingspolitikeren spørgsmål,  og efterfølgende gav Joachim B. Olsen klassen en guidet tur rundt på borgen.

img_0331 img_0337

 

Jura på skoleskemaet

3.b var onsdag i brobygning på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet.

Professor, dr.jur. ·Ingrid Lund-Andersen slyngede om sig med paragraffer, sager og domme, da 3.b overværede en forelæsning for førsteårsstuderende ved det juridiske fakultet i Familiearveret.·Teamet for forelæsningen var ægteskabets aftaler, herunder d·e retlige rammer for de·personlige og økonomiske aftaler·ægtefæller kan indgå med hinanden

img_0319_2
Udskriv
PDF