Samfundsfaglig på Zahles:

På de samfundsvidenskabelige studieretninger har vi for tiden dels et samarbejde med universitetet om statskundskab, dels et samarbejde med Rotary om karriereplanlægning.

Praktikordning (Interact, samarbejde med Rotary)
Statskundskab (brobygning til universitet)

Samarbejde med Statskundskab

I skoleåret 2016/17 har 3.d, som et led i deres samfundsfagsundervisning, haft fornøjelsen af at stifte bekendtskab med undervisningen på statskundskab, Københavns Universitetet. Eleverne har i denne forbindelse deltaget i forskellige forelæsninger på universitetet. Herudover har klassen haft besøg af Kirsten Bruell, som er studerende på statskundskab og tidligere elev fra Zahles. Kirsten har undervist klassen i hendes arbejde med nogle af de faglige problemstillinger og teorier som eleverne kender fra deres egen undervisning, og så har hun fortalt klassen om hvad det vil sige at studere på universitetet.

statskundskab3d-sep16

Om samarbejdet fortæller Carina fra 3.d:

Klassen har haft oplevelsen af at få tilført noget unikt til dagligdagsundervisningen i form af nye faglige dimensioner, idet eleverne har fået et godt fagligt input på et højt akademisk niveau, der går udover det samfundsfaglige pensum på gymnasiet. Som følge heraf er den enkeltes forståelses- og videnshorisont inden for faget blevet udvidet, og ydermere har besøget på universitetet betydet, at man er kommet helt tæt på studiemiljøet og -livet som statskundskabsstuderende.

* * *

Samarbejde med Rotary:

Praktikordning

le16r

For at kvalificere studievalget efter gymnasiet har Zahles etableret en praktikordning i samarbejde med Rotary. Samarbejdet hedder Interact og giver elever på Zahles mulighed for at trække på Rotarys store netværk i forbindelse med en dags praktik. Det foregår i 3g og er en dag, hvor Zahles elever kan følge en arbejdsdag på en offentlig eller privat arbejdsplads og derigennem få et mere realistisk indtryk af arbejdslivet efter endt studietid.

Se praktikfolder til Zahle. (pdf)

* * *

Se flere eksempler på samfundsfaglige aktiviteter.

Udskriv
PDF