dasg

 

N. Zahles Gymnasieskole deltager i netværket "Danske Science Gymnasier" (DASG).

DASG er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag.

Blandt aktiviteterne i netværket er bl.a. Drughunter Dysten, som Zahle i år deltager i.

Men også tidligere har skolen i flere omgange været involveret i aktiviteter i DASG-regi. I projektet "IT i matematikundervisningen" arbejdede nogle af skolens lærere med at udvikle undervisningsmateriale til modelforløb. Arbejdet vedrørte primært de avancerede matematikprogrammer TI-Nspire og Maple, men også muligheden for at lave og bruge videoklip i undervisningen, oprette elektroniske spørgeskemaer og afstemninger, brug af online instruktioner og tests, og meget mere. De avancerede matamatikprogrammer åbner op for mange muligheder i undervisningen, men brugen af dem stiller også store krav til lærere og elever.

Udskriv
PDF
Senest opdateret: Tirsdag, 27. januar 2015 13:22