Læs om vores studieretninger efter reformen:

Studieretninger på Zahles 2017-2020

Listen nedenfor viser hvilke studieretninger vi udbyder efter gymnasiereformen, dvs. fra august 2017.
Detaljer om de enkelte studieretninger (hvilke fag der indgår ud over studieretningsfagene, og hvilke valgfag der tilbydes) ses længere nede på siden.
Vælg i menuen til venstre for at læse mere om indholdet i de enkelte studieretninger.

intro39

Naturvidenskabelige studieretninger:

Science 1: matematik A, fysik B, kemi B
Science 2: matematik A, fysik B, kemi A
Science 3: matematik A, fysik A, kemi B
Science 4: biologi A, kemi B

Se detaljer

intro30

Samfundsfaglige studieretninger:

Samfund 1: samfundsfag A, matematik A
Samfund 2: samfundsfag A, engelsk A
Samfund 3: samfundsfag A, fransk A/tysk A

Se detaljer

intro01

Sproglige studieretninger:

Sproglig 1: latin A, græsk A
Sproglig 2: engelsk A, fransk A/tysk A/spansk A, latin C
Sproglig 3: engelsk A, fransk A/tysk A, samfundsfag B

Se detaljer

Detaljer om fag på de enkelte studieretninger: 

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

 Science 1 (maA, fyB, keB)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, engelsk B, historie A, idræt C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C
studieretningsfag: fysik B, kemi B, matematik A
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
tre valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for det tredje valgfag)
- opgradering B→A (enA, fyA, keA, sprA)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, idB, meB, muB, reB, saB) / opgradering B→A (fyA, keA, enA, sprA)

Science 2 (maA, fyB, keA)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, engelsk B, historie A, idræt C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C
studieretningsfag: fysik B, kemi A, matematik A
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B,spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
to valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for det andet valgfag)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, idB, meB, muB, reB, saB) / opgradering B→A (fyA, enA, sprA)

Science 3 (maA, fyA, keB)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, engelsk B, historie A, idræt C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C
studieretningsfag: fysik A, kemi B, matematik A
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
to valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for det andet valgfag)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, idB, meB, muB, reB, saB) / opgradering B→A (keA, enA, sprA)

Science 4 (biA, keB)

obligatoriske fag: dansk A, engelsk B, fysik C, historie A, idræt C, matematik A, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C
studieretningsfag: biologi A, kemi B
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B,spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
to valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for det andet valgfag)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps)
- valgfag C (eø, fi, la, inn, it, ng, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, meB, muB, reB, saB) / opgradering B→A (keA, enA, sprA)


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Samfund 1 (saA, maA)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, engelsk B, fysik C, historie A, idræt C, informatik C, oldtidskundskab C, religion C
studieretningsfag: samfundsfag A, matematik A
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
tre valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for det tredje valgfag)
- naturvidenskabeligt valgfag B (biB, fyB, itB)
- valgfag C (eø, fi, ke, la, inn, ng, ps)
- valgfag C (eø, fi, ke, la, inn, ng, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, itB, meB, muB, reB) / opgradering B→A (enA, sprA)

Samfund 2 (saA, enA)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, fysik C, historie A, idræt C, matematik B, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C
studieretningsfag: samfundsfag A, engelsk A
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
tre valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for det tredje valgfag)
- naturvidenskabeligt valgfag B (biB, fyB, ngB)
- valgfag C (eø, fi, ke, la, inn, it, ps)
- valgfag C (eø, fi, ke, la, inn, it, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, meB, muB, ngB, reB) / opgradering B→A (maA, sprA)

Samfund 3 (saA, sprA)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, engelsk B, fysik C, historie A, idræt C, matematik B, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C
studieretningsfag:·samfundsfag A, andet fremmedsprog A (et af følgende: tysk fortsættersprog A, fransk fortsættersprog A)
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
tre valgfag
- naturvidenskabeligt valgfag B (biB, fyB, ngB)
- valgfag C (eø, fi, ke, la, inn, it, ps)
- valgfag C (eø, fi, ke, la, inn, it, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, meB, muB, ngB, reB) / opgradering B→A (enA, maA)


SPROGLIGE STUDIERETNINGER

Sproglig 1 (laA, grA)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, engelsk B, fysik C, historie A, idræt C, matematik B, naturgeografi C, religion C, samfundsfag C
studieretningsfag: latin A, græsk A
andet fremmedsprog: et af følgende: tysk fortsættersprog B, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
et valgfag: (NB: hvis spansk begyndersprog A er valgt, indgår dette automatisk i stedet for dette valgfag)
- valgfag C (eø, fi, ke, inn, it, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, meB, muB, ngB, reB, saB) / opgradering B→A (enA, maA, sprA)

Sproglig 2 (enA, sprA, laC)

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, fysik C, historie A, idræt C, matematik B, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag B
studieretningsfag:·engelsk A, andet fremmedsprog A (et af følgende: tysk fortsættersprog A, fransk fortsættersprog A, spansk begyndersprog A), latin C
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
to valgfag
- naturvidenskabeligt valgfag B (biB, fyB, ngB)
- valgfag C (eø, fi, ke, inn, it, ps) / opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, meB, muB, ngB, reB) / opgradering B→A (maA, saA)

Sproglig 3 (enA, sprA, saB) 

obligatoriske fag: biologi C, dansk A, fysik C, historie A, idræt C, latin C, matematik B, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C
studieretningsfag:·engelsk A, andet fremmedsprog A (et af følgende: tysk fortsættersprog A, fransk fortsættersprog A), samfundsfag B
kunstnerisk fag: et af følgende: billedkunst C, mediefag C, musik C
to valgfag
- naturvidenskabeligt valgfag B (biB, fyB, ngB)
- valgfag C (eø, fi, ke, inn, it, ps) /opgradering C→B (bkB, biB, fyB, idB, meB, muB, ngB, reB) / opgradering B→A (maA, saA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For oversigt over niveauer og valgfag, se studieretningspræsentationen i lectio.

Udskriv
PDF