Rektor byder velkommen

Velkommen til N. Zahles Gymnasieskole!

Vi er et lille privat gymnasium med byens bedste beliggenhed lige ved Nørreport Station.

Gymnasiet er kendt for sin høje faglighed, og vi henvender os primært til elever, der sigter mod en længerevarende videregående uddannelse.

N. Zahles Gymnasieskole har fokus på dannelse og kompetence – hvem man er, og hvad man kan.

Vi lægger vægt på, at gymnasietiden bidrager til at udvikle hele elevens personlighed, først og fremmest gennem undervisningen, men også gennem de andre aktiviteter eleverne deltager i på skolen. Det, at vi er små, gør, at vi har blik for den enkelte og kan tage hånd om og pleje den enkelte elevs talenter.

Vi lægger desuden vægt på at give vores elever reel studiekompetence til de videregående uddannelser. Dette sker både gennem de studieretninger og valgfag, vi tilbyder, gennem de undervisningsformer, lærerne anvender, og vha. samarbejde med universiteter og videregående uddannelser.

Vi vil gerne give vores elever en tidssvarende uddannelse med globalt udsyn, så de er bedst muligt rustede til en fremtid i et globalt samfund. Dette sker dels gennem de emner, der tages op i undervisningen, dels gennem studieture og evt. udvekslingsophold i andre lande undervejs i uddannelsen.

Vores placering midt i hjertet af København gør det desuden naturligt for os at udnytte byens rum og kulturliv i undervisningen.

Endelig lægger vi vægt på, at vi har et trygt og godt studiemiljø, som er afgørende for, at eleverne trives og lærer noget. Efter skoletid er der derfor en række aktiviteter for både lærere og elever: musical, lektiecafé, hyggeaftener, bogstavmiddage, talentkonkurrencer, studiekredse samt teater- og filmklub. Disse aktiviteter er medvirkende til at skabe fællesskaber på tværs af klasser og betyder, at vi alle kender hinanden.

Gymnasiet har i 2012 gennemgået en større ombygning, så vi kan tilbyde en inspirerende undervisning og et godt læringsmiljø. Vi har fået ny kantine, auditorium, studiecenter, nye klasselokaler og en dejlig tagterrasse. I skoleåret 2016-17 går vi i gang med endnu en renovering, så vi får nye faglokaler i kemi, biologi og naturgeografi.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på N. Zahles Gymnasieskole!

Anne Birgitte Klange

Udskriv
PDF
Senest opdateret: Onsdag, 13. januar 2016 09:41