Elevaktiviteter

Hvad kan du lave efter skoletid? Du kan hænge ud på skolen, f.eks. i kantinen med mad eller bordfodbold, i studieområdet med lektier og gruppearbejde. Og så er der mulighed for at deltage i en række fælles aktiviteter!

I forbindelse med elevaktiviteter er besøg udefra velkomne. Se retningslinjer for sådanne besøg længere nede ad siden her.

Se mere om de forskellige aktiviteter i menuen til venstre, f.eks.

Vil du være med i musicalen?

Spiller du et instrument? Synger du? Vil du være med i skolebandet? 

Vil du med i Kulturklubben? Så meld dig ind! Du hører nærmere... der vil være noget for enhver smag.

Kan du lide at danse Lanciers? Eller vil du bare gerne lære det? I perioder især op til introfesten og gallafesten øves Lanciers i spisefrikvarteret.

Hver mandag og onsdag eftermiddag er der lektiecafe, hvor en lærer kan hjælpe med det faglige. De sproglige, natur- og samfundsfaglige lærere er repræsenteret på skift. Om tirsdagen er en ekstra mulighed for hjælp med matematik fra de frivillige matematikhjælpere i matematikcentret.

Er du interesseret i naturvidenskabelige emner formidlet til unge mennesker på en engageret måde af dygtige forskere? Så kom til foredragsaftener og andre arrangementer i  UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening). N. Zahles Gymnasium har et skolemedlemskab, og det betyder at du kan blive gratis medlem.

Er du særlig glad for matematik? Kan du godt lide at løse opgaver der kræver kreativ tænkning? Så kom til Georg Mohr-træning i studiekredsform torsdag eftermiddag. Måske kan du endda være med i Georg Mohr-Konkurrencen. Mere info følger om tid og sted og hvad det går ud på. Følg med på lectio.

 

Besøg udefra

På Zahles modtager vi gerne besøg udefra. Elevrådet har i september 2013 vedtaget følgende retningslinjer:

Kodeks for besøg af hjælpeorganisationer og politiske ungdomsorganisationer på N. Zahles Gymnasieskole

  • Hjælpeorganisationer og politiske ungdomsorganisationer er velkomne til at besøge N. Zahles Gymnasieskole.

Indhold, tidspunkt og hvilke aktiviteter besøget indebærer, aftales forud med skolen ved henvendelse til rektor, vicerektor eller en pædagogisk leder. Den, der giver tilladelse, informerer eleverne om begivenheden.

  • Organisationer, der henvender sig bredt (fx Røde Kors), kan få adgang til at præsentere deres sag kort på morgensamling.
  • Organisationer, der har en mere smal målgruppe (fx Oplysning om Anorexi), kan præsentere deres sag i frokostpausen i kantinen.
  • Politiske organisationer kan ligeledes præsentere deres synspunkter i frokostpausen i kantinen og sætte plakater op på opslagstavlerne i stuen og på 1. sal – dog kun en måned før et forestående valg.
  • Politiske ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.
  • De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed.
  • Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
  • Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.
  • Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.
  • Organisationer, der besøger skolen, er som udgangspunkt selv ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.
Udskriv
PDF