Samarbejde med Retorik på KU

Retorik på KU er stadig relevant selvom det ikke er en fastlagt aftale.

Igen i år har vores gymnasium haft et samarbejde med Retorikstudiet på Københavns Universitet. Eleverne i 2.c har i første omgang modtaget undervisning fra en retorikstuderende i tilknytning til en skriftlig aflevering i dansk, og i anden omgang har klassen deltaget i et undervisningsmodul på KU. Samarbejdet har givet eleverne kendskab til, hvordan en videregående uddannelse på det Humanistiske Fakultet udmønter sig, både på bacheloruddannelsen og kandidatniveau.

retorik-apr16-r
Zahle-elever deltager i debatten på lige fod med de 1.års-studerende på KU.
Argumentation indgår som et centralt fag på bacheloruddannelsen i retorik hos professor Christian Kock.

Fællesnævneren har været teoretisk og praktisk argumentation med fokus på at træne elevernes egne udtryksfærdigheder. Kravet om aktiv undervisningsdeltagelse har resulteret i en mere nuanceret begrebsforståelse, idet vores elever løbende er blevet udfordret til at reflektere over konkrete kommunikationssituationer og ikke mindst diskutere styrker og svagheder med hensyn til effekt og kvalitet i forskellige argumentationsformer.

Flere sproglige aktiviteter

Jomfru-rap!

Hør en moderne udgave af folkevisen "Jomfruen i fugleham": 

https://www.youtube.com/watch?v=vjk6t2MLyLQ

Rap-versionen er skabt og udført af Alexander, Anton, Svend, Lasse og Kristian fra 3.a

Dansklærerens kommentar:

Folkevisen "Jomfruen i fugleham" handler om en jomfru, som er blevet tryllet om til en fugl (en nattergal) af sin stedmoder, fordi hun legede med liljer og roser (gik i puberteten). Nilaus, ungersvenden, drager ind i skoven fortryllet af den smukke sang og prøver forgæves at fange fuglen med diverse fælder. En jomfru dukker op med det råd, at han skal give noget af sig selv, hvis han vil fange fuglen. Herefter skærer han et stykke kød af sit bryst og hænger det ud. Det bider fuglen på, forvandlingen ophæves, og hun bliver til en smuk jomfru. Morale: en svend vinder sin jomfru ved at ofre noget af sig selv! Sådan er det jo også i dag. 

Samarbejde med Retorik på KU

Danskfaglige forløb i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet

I dansk arbejder vi med sprog og kommunikation i mange forskellige varianter. For at styrke elevernes kendskab til og kompetencer inden for mundtlighed har N. Zahles Gymnasieskole indgået et samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Vi har således etableret nogle forløb som har til hensigt at styrke og træne elevernes udtryksfærdigheder forud for eksamen.

I foråret 2016 vil eleverne i 2.c blive undervist af studerende fra Retorik, som vil give eleverne en grundig indføring i fagets teoretiske aspekt såvel som det praktiske. Udover at kunne anvende forløbet i forbindelse med sommerens mundtlige og skriftlige eksamener får eleverne indblik i de studerendes hverdag samt arbejdsgangen på en akademisk uddannelse, idet forløbet også indebærer forelæsningsbesøg på KU.

skriv1 skriv2

Her er flere detaljer om forløbet i foråret:

Kontakten knyttes til Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, hvor professor Christian Kock underviser i faget ´Retorisk Didaktik`, som afvikles i forårssemesteret 2016.

Vores gymnasieelever vil modtage undervisning af de studerende med fokus på mundtlig og skriftlig retorik. Både teori og praktiske øvelser vil indgå, ligesom der også er en aftale om, at klassen kommer med ud på KUA og oplever en forelæsning. Som en ramme om forløbet vil danskundervisningen integrere det sproglige stofområde. En stor del af indholdet vil også fungere som repetition og uddybning af dette område inden for danskfaget.

Træningen i talegenrer, argumentation, appelformer og diskurs vil alt sammen kunne ruste eleverne til at blive endnu stærkere formidlere. De redskaber, som eleverne tilegner sig i dette forløb, kan de anvende i en gymnasieorienteret sammenhæng, f.eks. i forbindelse med kommende eksamener, men også fremadrettet i forbindelse med videregående uddannelser.

I fremtiden kan gymnasiets øvrige dansklærere såvel som samfundsfagslærere også drage nytte af et praktikforløb med tilknytning til universitetet. Eleverne, de studerende og ikke mindst gymnasielærerne får et stort fagligt udbytte af denne form for vidensdeling og –udveksling.

 

Udskriv
PDF