Hvad sker der med min ansøgning efter 1. marts?

Gymnasiet modtager din ansøgning senest 1. marts fra optagelse.dk.

Til dig, der er erklæret uddannelsesparat, afsender skolen en kvitteringsskrivelse den 7. marts 2017, hvor vi kvitterer for, at vi har modtaget din ansøgning.

Hvis du skal til UPV-prøve (prøve i, om du er uddannelsesparat), skriver vi til dig den 15. marts 2017.

Hvis du skal til UPV-prøve, sker det på Københavns Åbne Gymnasium. UPV-prøven er skriftlig. Prøven bliver afholdt den 21. marts kl.10.00-12.00. Læs mere om UPV-prøven herunder.

Herefter er der møder med alle gymnasierektorerne og koordinationsudvalget i regionen, og den endelige fordeling godkendes på et møde den 11. maj 2017.

Du får altså først noget at vide den 17. maj, hvor du modtager et brev fra den skole, som du har søgt optagelse på. Af dette brev fremgår det, hvilket gymnasium du er blevet optaget på.

Hvis du er utilfreds med den placering, du bliver tilbudt, kan du klage over fordelingen inden to uger efter, at du har fået besked om, på hvilket gymnasium du er optaget.

Klager over optagelse
bliver behandlet på møder i koordinationsudvalget den 8. juni 2017.

UPV-prøven

Hvis du skal til UPV-prøve, sker det på Københavns Åbne Gymnasium. UPV-prøven er skriftlig. Prøven bliver afholdt fredag den 21. marts kl. 10.00 - 12.00.
Prøven bliver rettet i tidsrummet den 21. marts til den 23. marts.
Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt du er uddannelsesparat, når de skriftlige prøver er rettet, skriver vi til dig den 24. marts, hvor vi indkalder dig til en supplerende samtale. Hvis du klart er bestået eller dumpet, hører du altså ikke noget før den 30. marts.
Skolen sender breve ud til alle jer, der har været til optagelsesprøve, den 30.marts, om I er bestået/ ikke bestået.

 

Udskriv
PDF